سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسن خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعت
لهراسب فرامرزی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا افتخار – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
راحب باقرپور – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به گسترش سازه های زیرزمینی که ناشی از کمبود فضا و بحث دفاع غیر عامل می باشد، دقت در انتخاب مصالح هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ ایمنی ضروری می باشد. بتن و شانکریت از مصالح پرکاربرد می باشند، ولی بتن و شانکریت به تنهایی شکننده هستند و باید به نحوی مسلح شوند. شانکریت به طور گسترده برای نگهداری موقت تونل های معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. برای تسلیح شانکریت از توری فلزی استفاده می شود، ا ما توجه به معایب توریهای فلزی در رابطه با عدم همپوشانی کامل سطح مورد نظر و مخاطرات نصب و هزینه استفاده از توری های فلزی کم تر شده است، همچنین فلز استفاده شده در بتن و شانکریت بعد از مدتی خورده می شود؛ این امر باعث پوکی بتن و شانکریت می شود، بنابراین جایگزین کردن دیگر مواد م صنوعی ضروری می باشد. در این تحقیق از الیاف بارچیپ برای تسلیح داخلی بتن و شانکریت ا ستفاده شده است. ساختار این الیاف بر پایه ی پلی الیفین ها می باشد که برخلاف دیگر الیاف در محیط های اسیدی خورده نمی شوند. در این تحقیق با استفاده از روش آزمایش برزیلی، مقاومت کششی نمونه ها با درصدهای مختلف الیاف، ا ندازه گیری شده است. نتایج آزمایش نشان می دهد که نمونه های حاوی الیاف در مقایسه با نمونه های بدون الیاف مقاومت کششی بالاتری دارند، به طوری که افزایش مقاومت کششی در نمونه های حاوی الیاف تا ۲۰ درصد نیز نسبت به نمونه های شاهد مشاهده شده است.