سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمراندانشگاه صنعتی شریف
آتنا شیراسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق آزمایشهای برش ساده تناوبی به منظور ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه ی فیروزکوه انجام گرفت آزمایشات برروی نمونه های استوانه ای به قطر ۷۰ و ارتفاع ۲۲ میلیمتر تحت شرایط بار ثابت انجام گرفته استساخت نمونه ها به روش کوبش مرطوب ودر یک لایه انجام گردیده است و چگالی نسبی پس از تحکیم نمونه های ماسه ای ۳۵% و ۵۵% و ۷۵% بوده است نمونه ها تحت تنش موثر ۱۰۰ کیلوپاسکال تحکیم یافته اند همه ی آزمایشها تحت شرایط کنترل تنش برشی و با بارگذاری سینوسی انجام گرفته است فرکانس اعمال بار برشی ۰/۵ هرتز بوده است برای آنالیز داده ها دو معیار خرابی روانگرایی اولیه معادل ضریب فشار اب حفره ای برابر یک کرنش برشی دو برابر دامنه ۵% در نظر گرفته شدها ست