سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
علیرضا کشتکار –
سیدمحمدعلی موسویان –

چکیده:

آلودگی محیط های آبی توسط فلزات سنگین، سمی بودن این فلزات و باقی ماندن آنها در زنجیره غذایی موجودات زنده باعث تبدیل این مسئله به یک مشکل زیست محیطی جدی در دنیا شده است. در این مقاله اثر پارامترهای pH، زمان تماس و غلظت اولیه فلز در جذب زیستی فلز سنگین مس با استفاده از جلبک قهوه ای سیستوسریا ایندیکا در یک سیستم ناپیوسته بررسی شده است. در محدوده pH بین ۲ تا ۶ با افزایش pH، ابتدا درصد حذف از %۱۲ به %۹۲ افزایش می یابد ولی در pH های بین ۴ تا ۶ این درصد حذف تقریبا ثابت می ماند. طبق آزمایش سینتیک، زمان ۴۵ دقیقه زمان بهینه برای انجام آزمایش می باشد زیرا %۸۶ از مس، جذب جاذب می شود. نتایج سینتیک با استفاده مدل های شبه درجه اول و شبه درجه دوم و نتایج اثر غلظت اولیه با استفاده از شکل خطی ایزوترم های تعادلی لانگمیر و فرندلیچ مدلسازی شد.