سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا زارع نهندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
بنفشه زارع نهندی – .دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،

چکیده:

با توجه به سیاست های کلان کشور درزمینه افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای ، نیاز به ساخت گلخانه به شدت افزایش یافته است . با بررسی های به عمل آمده ، گلخانه فرم ونلو ، مناسب ترین نوع گلخانه برای کشت صنعتی می باشد ، در نتیجه باتوجه به سطح وسیع ساخت گلخانه همواره نیاز به بهینه بودن سازه احساس می شود و مشکل اصلی در ارائه یک طرح بهینه مجهول بودن فاصله دهانه قاب و فاصله قابها از یکدیگر و همچنین ارتفاع بهینه خرپاها در شرایط مختلف بارگذاری می باشد. برای رفع این مشکل ابتدا با استفاده از شبکه عصبی تابع هدف ایجاد و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک اقدام به بهینه یابی تابع هدف برای شرایط مختلف بارگذاری شد. نتیجه این تحقیق منجر به جدولهایی گردید که با توجه به مقادیر مختلف بار باد و بار برف، مقدار بهینه دهانه قاب و فاصله قاب ها ازیکدیگر و همچنین ارتفاع خرپا را پیشنهاد می کند.