سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین نعیم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهدسی عمران و خاک و پی،دانشگاه آزاد اسل
سلمان حنیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهدسی عمران و خاک و پی،دانشگاه آزاد اسل
محمدرضا عطرچیان – استادیار و مدیر گروه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و خاک و پی،دان

چکیده:

فیلتر یکی از مهمترین بخش ها در طراحی سدهای خاکی می باشد ، این ناحیه (فیلتر) به عنوان یک خط دفاعی مطمئن و تجربه شده جهت جلوگیری از حمل مصالح هسته که به خاطر هرگونه ناپیوستگی اتفاق افتاده ، مورد استفاده قرار می گیرد . از آنجایی که فیلتر یکی از قسمتهای پرهزینه در ساخت سدها می باشد لذا لازم است معیاری علمی و دقیق برای مشخصات آن ارائه گردد.با توجه به محاسبات و دستاوردهای محققین مختلف و وجود مصالح نو ، نظیر ژئوتکستایل ها ، مقاله حاضر با تجزیه وتحلیل لازم برای بدست آورن مقدارD ۱۵ فیلتربحرانی و تحلیل و بررسی معیارهای ارائه شده و همچنین مبانی طراحی وکاربری ژئوتکستایل ها در سدهای خاکی و سنگریزه ای ارائه شده است .