سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی سیدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بهینه سازی توان و مصرف سوخت ویژه تراکتور هنگام عملیات کشاورزی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. یکی ازروشهای دقیق بهینه سازی، محاسبه حرارتی موتورهای دیزل می باشد. برای این منظور باید پارامترهایمختلف موتور و تراکتور که در دورها و گشتاورهای مختلف تغییر می کنند، تعیین گردد. یکی از این پارامترها در موتورهای دیزل از نوع سیستم سوپرشارژر، فشار گاز بعد از کمپرسور و فشار گاز قبل از توربین می باشد. با استفادهاز روشهای آزمایشگاهی ، مقدار افزایش فشار در کمپرسور و مقدار افزایش انبساط درتوربین با مقادیر مختلف فشار میانگین فضای احتراق اندازه گیری شده و معادله رگرسیون آن با دقت لازم بدست آمده است. با استفاده از اینمعادله ، مقدار نسبت فشار گاز بعد از کمپرسور به فشار گاز قبل از توربین تعیین شده است.