سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لطف اله نیکوپور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
مجید خیاط نژاد –
سیامک غریبی اصل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی اثر سه نوع ماشین برداشت سیب زمینی رایج در منطقه اردبیل طرح آمریکایی – طرح روسی – سبزدشت اصفهان برروی مطلوبیت برداشت و استحکام دستگاه آزمایش و مقایسه ای درمزارع منطقه اردبیل صورت گرفت براساس پرسشنامه مطلوبیت برداشتطبق نتایج بدست آمده از دید کاربران سیب کن زمینی طرح آمریکایی با مطلوبیت برداشت بیشتری بهتر از دو سیب زمینی کن دیگر بود و نتایج بدست آمده از پرسشنامه استحکام دستگاه از نظر کاربران نشان داد که سیب زمینی کن طرح روسی مقاومت تر از سیب زمینی کنهای سبزدشت اصفهان و طرح آمریکایی بود.