سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان حلاج فرد – کارشناس ارشد فیزیک، عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان،
احمد باقری – کارشناس ارشد ژئوالکتریک، شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی، اراک،

چکیده:

کشور ما ایران، دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک بوده و جهت تامین آب مورد نیاز شرب، صنعت و کشاورزی وابستگی خاصی به منابع آب زیر زمینی دارد. بنابراین تعیین برخی مشخصات کیفی ذخایرآب زیر زمینی در کشور با استفاده از روشی سریع و ارزان بمنظور مدیریت و حفاظت این منابع ارزشمند از اهمیت فوق العاده برخوردار است. در این مطالعه توموگرافی دو بعدی داده های مقاومت ویژه الکتریکی حاصل از سونداژ زنی الکتریکی قائمVES)برای تعیین برخی مشخصات کیفی آبخوان دشت مخلص آباد بکار گرفته شده است. در ادامه به کمک نتایج حاصل امتداد گسل موجود در منطقه و درزهشکستگی های ناشی از آن شناسایی و به اهمیت آنها در زهکشی و تامین آب مورد نیاز منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. در نهایت پس از ارائه مدل ژئوفیزیکی آبخوان، یک حلقه گمانه جهت حفاری پیشنهاد گردیده است و نتیجه موفق حفاری موید مطالعات انجام شده می باشد.