سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید نقاشی – کارشناسی ارشد عمران ، سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اهر، ایران
سید علی حسینلر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ،سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر،گروه عمران، اهر، ایران

چکیده:

مقاومت فشاری، مقاومت کششی محوری و مقاومت خمشی بتن حاوی الیاف فولادی همانند بتن فاقد الیاف تعیین می شود. آزمایش های خاص بتن حاوی الیاف فولادی مربوط به تعیین شکل پذیری بتن می باشد. معمولا در موارای که مشخصات بتن در مدل طراحی سازه ای بکار می رود، تعیین مقاومت باقیمانده ضروری می باشد. این در حالی است که تعیین جذب انرژی در موارای مانند استفاده از راک بولت به همراه شاتکریت که انرژی باید هنگام تغییر شکل در شرایط بهره برداری جذب شود. طبق تحقیقات انجام شده در زمینه بتن حاوی الیاف فولادی و نگارش آیین نامه های مختلف می توان چنین نتیجه گرفت که با در دست داشتن مقاومت های فشاری fc و درصد الیاف مورد استفاده در بتن می توان مشخصات مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا و توانمند را با استفاده از روابط بدست آورد و مدول گسیختگی برای HSFRC، با درصدهای حجمی مختلف الیاف همچنین روش های آزمایش پیشنهاد شده توسط RILEM، انجمن بتن ژاپن (EFNARC ، ASTM،(JCI برای تیرها و دال های بتنی توضیح داده شده است.