سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شبنم منصوری – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست-شرکت توانیر- دفتر مدیریت مصرف
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست-شرکت توانیر- دفتر مدیریت مصرف
محسن جبار – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست-شرکت توانیر- دفتر مدیریت مصرف
مصطفی نوری – پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده انرژی و محیط زیست-شرکت توانیر- دفتر مدیریت مصرف

چکیده:

رشد بار پیک سالیانه ناشی از ورود بارها ی سرمایش ی همزمان با کاهش قدرت نیروگاههای گازی و سیکل ترکییبی به دلیل افزایش درجه حرارت هوا مشکلات عدیده ای را به صنعت برق کشور تحمیل می نماید. ذخی ره سازی ان رژی سرمایشی در ساختمانهایی که دارای سیستم خنک کن مرکزی تراکمی می باشند، یکی از راههای اساسی مد یریت انرژ ی در سمت تقاضا محسوب می گردد که با به کارگ یری آن در بخشی از ساختمانها می توان جابه جایی بار انجام داد و نی از به احداث نیروگاههای جدید را تا حدودی کاهش داد. در این میان مخزن ذخیره ساز سرما به عنوان یک ی از اصلیت رین اجزای سیستمهای ذخیره سازی سرما ، فاقد دانش و سابقه تولید در کشور بوده و در صورت نی از باید از خارج وارد گردد. لذا این تحقیق با هدف کسب دانش فنی و طراحی این مخازن به انجام رسیده است . پس از بررس ی استانداردها ی اجزای مخزن نوع یخ بر روی کویل ذوب از داخل با ظرفیت ۶۴۷KWh طراحی ترموهیدرودینامیکی مخزن با حل معادلات دیفرانسیل حاکم انجام و پس از تحلیل های سازه ای آن، مشخصات فنی اجزای مخزن ذخیره ساز سرما و نقشه های ساخت ارائه می گردد.