سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه سادات تولاییان تل آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
عباس صادقی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
انوشیروان لطفعلی کنی –

چکیده:

دراین مطالعه مرز کرتاسه / پالئوژن درمقطع سیاه کوه درجنوب غرب ایلان براساس فرامینیفرهای پلانکتونی و شواهد رسوب شناسی مورد بررسی قرارگرفته است این مرز دربرش فوق در۵ متر مانده به راس سازند گورپی قرار دارد و منطبق است با خاتمه بایوزون Abathomphalus mayaroensis و شروع بایوزون Guembelitria cretacea (P0