سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
فرشته سجادی – استادیار دانشگاه تهران
حمزه مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سازندهای کربناته سروک و ایلام ازجمله مهمترین اینتروالهای مخزنی دراغلب میادین نفتی جنوب و جنوب غرب ایران به شمار میروند که بدلیل لیتولوژی مشابه آهکی تعیین مرز بین آنها درمناطقی که این دوسازند برروی هم قرارمیگیرند با دشواریهایی همراه می باشد دراین مطالعه تعداد ۲۵۰ مقطع میکروسکوپی مربوط به سازندهای سروک و ایلام درچاه شماره ۱۲۰ میدان نفتی رگه سفید مورد مطالعه قرارگرفته اند ۵ جنس و ۷گونه از میکروفسیل های پلانکتونیک و ۱۰جنس و ۲۸ گونه از فرامینیفرهاهی بنتیک شناسایی شدند که براساس جنسهای شاخص موجود ۴بیوزون از بیوزون های وایند Wynd, 1965 شناسایی شدند که عبارتنداز Nezzazata-Alveolinids assemblage Rotalia skourensis-algae #Nezzazatinella-Dicyclina assemblage zone #Rudist debris zone #zone assemblage zone باتوجه به زونهای شناسایی شده سن سازند سروک سنومانین تورونین و سن سازند ایلام سانتونین تعیین گردید.