سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا داودی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدرسول نبویان – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه

چکیده:

دربسیاری از سازه های با اتصال مفصلی مساله ای که دردرجه اولاهمیت قراردارد مساله پایداری آنهاست برای مطالعه پایداری این نوع سازه ها تعیین مرتبه مکانیزم درانها اهمیت پیدا میکند تحقیقات زیادی درمورد تعیین مرتبه مکانیزم درسازه های با اتصالات مفصلی انجام شدها ست دریکی ازاین تحقیقات یک فرمول ریاضی ساده برای یافتن مرتبه مکانیزم در این نوع سازه ها ارایه شده است بدین ترتیب که برای سازه های دارای یک مکانیزم با اعمال جابجایی های مختلف به یک گره مرتبه مکانیزم سازه محاسبه می شود اما درمورد سازه های با بیش از یک مکانیزم مکانیزم مرکب تعیین بالاتری مرتبه مکانیزم نیاز به یک روش بهینه سازی دارد زیرا برای فعال کردن مکانیزم مورد نظر باید جابجایی ها به تعداد بیشتری از گره ها درسازه اعمال شود. درین مقاله روش الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش بهینهس ازی برای یافتن بالاترین مرتبه مکانیزم درسازه هایی که دارای مکانیزم مرکب هستند به کاررفته است.