سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اعظم یاحقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیستگاهها و تنوع زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهروز بهروزی راد – استادیار گروه محیط زیست.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزست
سید مهدی امینی نسب – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی مجتمع آموزشی عالی به
محسن رحیم پور – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

مطالعه بر روی فنولوژی تولیدمثل گنجشک خانگی Passer domesticus از اسفند ماه ۱۳۸۸ تا بهار ۱۳۸۹ در سه پارک کلاه فرنگی ، شهید خدری و داریون ، شهر شوشتر با مساحت های به ترتیب ۴۰۰۰ متر مربع ، ۴/۵۰۰ متر ، ۱۰ هکتار که غالبیت پوشش درختی کنار zizphus spinachristi اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و برهان Albizia lebbeck بود انجام شد.فنولوژی زمانی تولیدمثل در پارک کلاه فرنگی از ۱۸ اسفند با آشیانه سازی آغاز گردید و اول اردیبهشت جوجه ها وارد سن پرواز شدند.( ۶۲ جفت)، در پارک شهید خدری این رفتار از ۱۵ اسفند آغاز شد و ۲۹ فروردین زمان به پرواز رسیدن جوجه ها بود( ۹۶ جفت) و در پارک داریون از ۲۵ اسفند آغاز و ۱۸ اردیبهشت جوجه ها به سن پرواز رسیدند( ۲۱۱ جفت). در این فواصل نقاط اوج مراحل آشیانه سازی- تخم گذاری- تفریخ تخم- مرحله -Nestling مرحله Post-nestling و سن پرواز مشخص گردید.