سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعیسی فاضلی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

مدول برشی دینامیکی خاک یکی از اصلی ترین مولفه ها برای انجام محاسبات ژئوتکنیکی و طراحی لرزه ای سازه ها می باشد که با انجام آزمایشهای ژئوفیزیکی صحرایی مانند آزمایش درون گمانه ای DownhoLE و یا با انجام آزمایشهای آزمایشگاهی مانند آزمایش سه محوری تناوبی و ستون تشدید بدست می آید این آزمایشها گرچه دقیق بوده ولی پرهزینه و یا همراه با مشکلات تهیه نمونه دست نخورده و حفظ شرایط نمونه مشابه با شرایط صحرایی درآزمایشگاه می باشد روش دیگر استفاده از همبستگی بین نتایج ازمون نفوذ استاندارد Nspt و سرعت موج برشی Vs می باشد که می توان مدول برشی دینامیکی خاک را درکرنشهای بسیار کوچک حدود ۶- ۱۰ برآورد نمود دراین مقاله براساس نتایج بیش از ۷۲۵ اندازه گیری مربوط به سرعت موج برشی و آزمایش نفوذا ستاندارد درمدت بیش از ده سال و دربیش از پنجاه پروژه مطالعاتی ژئوتکنیک درنقاط مختلف ایران همبستگی بین Gmax و Vs با Nspt برای خاک درشت دانه و ریزدانه مورد بررسی قرار میگیرد.