سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین جفتکار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
داوود کلانتری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین نجفی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

اهمیت بررسی مدول الاستیسیته میوه جات برای کارهای کشاورزی از جمله برداشت، حمل و نقل و فراوری به وضوح مشخص شده است. برای انجام آزمایشات از یک دستگاه ساده با یک صفحه ی ثابت در زیر و یک صفحه متحرک برای اعمال تنش و کرنش وارد بر نمونه سیب استفاده شد. برای اعمال تنش، نمونه ها به صورت نیمکره بریده بریده شدند و شعاع انحنای مینیمم و ماکزیمم آنها از طریق عکس برداری و انتقال به فضای نرم افزار paint بدست آمد. حین انجام آزمایش دما و رطوبت نیز اندازه گیری شد. آزمایش اول به صورت کرنش ثابت بود که یک ماده گرانول مانند ( با جرم دانه ای و چگالی مشخص) به جای وزنه استفاده شد. دبی وزن ریخته شده ماده گرانولی به صورتی بود که کرنش مورد انجام آزمایش بر حسب زمان تقریبا ثابت در نظر گرفته می شد و تنش به صورت فرمول (فرمول د رمتن اصلی مقاله) ( با تجزیه و تحلیل ریاضی) بدست امده و مدول الاستیسیته برای نیروهای مختلف توسط جدولی ارائه شد. آزمایش دوم به صورت تنش ثابت بود که برای بررسی تاثیرات زمانی تنش (خزش) انجام گردید که نتیجه این آزمایش با تجزیه و تحلیل ریاضی در نرم افزار matlab در نهایت به رابطه (فرمول د رمتن اصلی مقاله) منجر شد. نتایج حاصل از آزمایشات این مقاله با تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه مطابقت دارد.