سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محراب مدهوشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
سهیلا دانشور –
ابوالقاسم خزاعیان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف عمده این مقاله بررسی تکنیک موج تنش در ارزیابی مقاومت و مدول الاستیسیته دینامیکی درختان سرپا صنوبر دلتوئیدس می باشد اندازه گیری سرعت موج تنش برروی ۱۴ پایه صنوبر با کلاسه قطری ۲۵-۳۰ و ۳۰-۳۵ در ارتفاع برابر سینه در دو جهت طولی شمال و طولی جنوب و در جهت عرضی شمال – جنوب و شرق – غرب انجام شده است مقادیر به دست آمده از اندازه گیری های انجام شده نشان دادند که سرعت موج تنش درجهت طولی بیشتر از سرعت موج تنش در جهت عرضی می باشد همچنین مدول الاستیسیته دینامیکی MOEd در درختان سرپا در جهت طولی بزرگتر از جهت عرضی می باشد.