سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا قبادی نژاد – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سهیلا یغمایی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پروتئاز ها مهمترین آنزیم های صنعتی محسوب می شود سالانه حدود ۵۰۰ تن از این آنزیم ها برمبنای پروتئین خالص تولید می شود درپژوهش حاضر نتایج بررسی خصوصیات آنزیم پروتئاز تولید شده و ثوابت سینتیکی آن با استفاده از سویه باسییلوس لیکنی فرمیس گزارش شده است. بررسی ها نشان داد که حداکثر تولید آنزیم پروتئاز بعد از زمان ۷۳ ساعت بدست آمده است و آنزیم تولید شده در PH=8 و دمای ۴۷ درجه سانتی گراد دارای بیشترین فعالیت می باشد بررسی پارامترهای سینتیکی نشان داد که بهترین مدل برای آنزیم فوق مدل لاین ویوربرگ می باشد و براساس این مدل Km برابر ۰/۶۴ میلی مولار و Vmax برابر ۸۸ میکرومولار دردقیقه بدست آمد.