سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی آقاجانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس دانشگاه آ
رضا الهی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس دانشگاه آ
کمال الدین جزایری – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشکده کشاورز

چکیده:

نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و امنیت تجهیزات برعهده دارد. بر این اساس آگاه بودن از هزینه های تعمیرات و نگهداری و همچنین سن جایگزینی ماشین آلات ، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق هزینه های تعمیرات و نگهداری مربوط به ۲۴ دستگاه دروگر نیشکر اس تافت ۱ مدل ۷۰۰۰ ساخت کشور استرالیا که در شرکت کشت و صنعت امام خمینی فعال می باشند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات عمده جمع آوری شده جهت انجام این تحقیق عبارتند از: هزینه های لوازم یدکی، دستمزد تعمیرات، روغن، گریس و فیلتر و همچنین میزان کارکرد سالانه دروگرها. در مقایسه بین سهم اقلام تشکیل دهنده هزینه های تعمیرات و نگهداری، مشخص گردید که قطعات یدکی بیشترین سهم از هزینه های تعمیراتی را به عهده دارد. جهت تعیین مدل ریاضی مناسب با استفاده از نرم افزار رایانه ای شش مدل مختلف ریاضی مورد برازش قرار گرفتند که در نتیجه آن مدل درجه دوم به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید. با استفاده از مقادیر هزینه استهلاک، سود سرمایه، بیمه و تعمیرات تجمعی نمودار سن جایگزینی رسم گردید که مشخص شد در سال انجام تحقیق ، هیچ یک از دستگاه ها به سن جایگزینی نرسیده اند. بنابراین با استفاده از مدل ریاضی به دست آمده و تخمین هزینه های تعمیرات تا سال پانزدهم عمر ماشین ، سن جایگزینی دروگر در محدوده ی ۹ تا ۱۱ سال به دست آمد