سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین جفتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی
رضا طباطبایی کلور – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین های مورد استفاده در واحدهای مکانیزه کشاورزی و زمان جایگزینی آنها از نظر مدیریت اقتصادی حائز اهمیت است. جایگزینی باید برمبنای عوامل اقتصادی باشد؛ بدین معنی که جایگزینی باید در اقتصادی ترین موقعیت و نه هنگامی که دارایی فرسوده می شود انجام گیرد. این مطالعه به منظور تعیین یک مدل ریاضی مناسب که بتواند مقدار هزینه های تعمیر و نگهداری و زمان جایگزین کردن کمباینجاندیر ۹۵۵ را در شهرستان میاندوآب (واقع درجنوب شرقی استان آذربایجان غربی) حتی المقدور بصورت دقیق پیش بینی کند. عمده ترین اطلاعات جمع آوری شده جهت انجام تحقیق شامل میزان هزینه های تعمیر و نگهداری،کارکرد سالانه کمباین، قیمت اقساطی و درآمد صاحب کمباین برای سالهای ۸۳ تا ۸۵ بود که داده ها بصورت جدولی رسم شدند. در تفکیک اقلام هزینه، مقایسه هایی نیز بین داده ها صورت گرفت. پردازش نهایی مقادیر اطلاعات با مدل ریاضی ضربی از روش محاسبات رگرسیونی و استفاده از فرمولهای آماری انجام شد و مدل y=6.7917×1.268 بدست آمد. سپس نمودارهای مربوط به هزینه ها و درآمدها بر حسب درصدی از قیمت اولیه (برای امحای تورم) رسم شد و زمان مناسب جایگزینی کمباین مربوط به این شهرستان سال نهم یا دهم تعیین شد.