سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
اکبر دشتی آقجه – دانشجوی کارشناسی ارشد
جاوید ساعی آهن – کارشناس مکانیزاسیون معاونتتولیدات گیاهی

چکیده:

استان خوزستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان غلات درکشور است و کشت غلات دراقتصاد این استان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است استان خوزستان از حیث تولید دربین استانهای کشور درسال زراعی ۸۷-۸۶ رتبه دوم تولید کنندگان غلات و ازحیث سطح زیرکشت رتبه چهارم را داراست براین اساس تعیین هزینه های نگهداری و تعمیر کمباین برداشت غلات و تخمین بهترین زمان جایگزینی ماشین به عنوان مهمترین منبع درکشاورزی مکانیزه غلات که درواحدهای مکانیزه کشت این محصول دراستان به کاربرده می شود بسیار مهم است خصوصا امروزه که اهمیت افزایش ظرفیت تولیدی و عملکرد با افزایش میزان سرمایه گذاری به کارگیری سیستم های اتوماتیک و افزایش بهره وری ماشین آلات رابطه ای تنگاتنگ دارد ارزیابی و پیش بینی مخارج به کارگیری کمباین ها به منظور تعیین دقیق هزینه نهاده های تولیدی به منظور تعیین درآمدهای حاصله لازم و ضروری است