سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی صبا – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی مواد
فرشته رشچی – دانشیار ،دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی مواد
سید ضیاءالدین شفائی – استاد،دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن
جواد مقدم – استادیار ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

امروزه عنصر نقره علاوه بر ارزش اقتصادی از دیدگاه استراتژیک نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد. برای بازیابی نقره کانی های مقاوم ، صنعت با دو مشکل اساسی یعنی افزایش مصرف سیانور و نیز کاهش سرعت سینتیکی مواجه می باشد. در این مقاله به بررسی شرایط بهینه لیچینگ نقره از این نوع کانی ها پرداخته شده است . دستیابی به شرایط بهینه در مدت زمان کوتاه با صرف هزینه کم و از سوی دیگر افزایش هزینه های تحقیق و توسعه ، دسترسی به روش هایی را که با کمترین تعداد آزمایش ، نتایج دقیقی را ارایه کند ضروری ساخته است. در این مقاله ، برای نیل به این هدف از بین روش های مختلف طراحی آماری آزمایش ، ابتدا با استفاده از روش غربال گری با تکنینک فاکتوریل دو سطحی از بین پارامترهای موثر را شناسایی و سپس از روش سطح پاسخ پارامترهای به دست آمده از روش غربال گری مورد بهینه سازی قرار گرفت . نتایج نشان داد که از بین کلیه ی پارامترهای مورد بررسی سه پارامتر دما، غلظت سیانور و زمان تاثیر بیشتری بر انحلال نقره داشته اند . با استفاده از روش سطح پاسخترتیب اهمیت این پارامترها به ترتیب غلظت سیانور ، زمان و دما بوده است.