سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیئت علمی مهندسیمحیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمدجعفر شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

امروزه سیستمهای خنک کننده در نیروگاه ها و دیگرواحدهای تولیدی یکی از اجزای مهم این واحدها بحساب می آیند از این رو هرگونه مشکل در آنها می تواند باعث ایجادمشکل درواحدکل گردد واحدهای خنک کننده به علت ماهیت در تماس بودن با آب همواره در خطر خوردگی قرار دارند ازاین رو کنترل مقادیر یون های موجود در اب این سیستم ها و همچنین پیش بینی رفتار و غلظت آنها در اینده بسیار مهم می باشد یون مس یکی ازا ین یونهای تاثیر گذار است دراین مقاله با نمونه برداری های دوساله از واحد Aux Cooling نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد مقادیر یون مس به همراه عوامل موثر برخوردگی این یون اندازه گیری شد در ادامه نحوه تاثیر گذاری پارامترها برروی غلظت یون با بهره جویی از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرارگرفته و مدل ریاضی ان ارایه گردید در انتها نیز این مدل برای بخش دیگیر از داده ها مورد آزمون قرارگرفته و خطاهای آن تعیین گردید.