سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیئت علمی مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران گرایش محیط زیست
محمدجعفر شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

امروزه سیستمهای خنک کننده در نیروگاه ها و دیگر واحدهای تولیدی یکی ازاجزای مهم این واحدها به حساب می آیند از این رو هرگونه مشکل در آنها می تواند باعث ایجاد مشکل در واحدکل گرددواحدهای خنک کنند ه به علت ماهیت در تماس بودن با آب همواره درخطر خوردگیقرار دارند از این رو کنترل مقادیر یونهای موجود در آب این سیستم ها و همچنین پیش بینی رفتار و غلظت آنها در آینده بسیار مهم می باشد یون مس یکی از این یونهای تاثیر گذار است دراین مقاله با نمونه برداریهای دوساله از واحد Aux Cooling نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد مقادیر یون مس به همراه عوامل موثر برخوردگی این یون اندازه گیری شد در ادامه نحوه تاثیر گذاری پارامترها برروی غلظت یون با بهره جویی از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرارگرفته و مدل ریاضی آن ارایه گردید. در انتها نیز این مدل برای بخش دیگری از داده ها مورد آزمون قرار گرفته و خطاهای آن تعیین گردید.