سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان
پیمان نیازی – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی بدری – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تعیین دقیقث تلفات بی باری ترانسفورماتورهای توزیع به منظور ارزیابی صحیح هزینه تلفات سیستم توزیع و ارائه روشهای اقتصادی به منظور کاهش این هزینه ها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا به علت تعداد زیادتر ترانسفورماتورها در یک سیستم توزیع الکتریکی، تلفات بی باری آنها قسمت مهمی از تلفات را به خود اختصاص می دهد. بنابراین باید اثر کلیه عوامل و پارامترهای دخیل در مدل تلفات بی باری ترانسفورماتورهای توزیع در نظر گرفته شود. در این مقاله اثر شرایط غیر استاندارد کار یعنی وجود هارمونیک های ولتاژ در تغذیه ترانسفورماتور و دمای غیراستاندارد کار در تلفات بی باری بطور تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین چگونگی تعیین تاثیر عواملی چون KVA و KVنامی،کیفیت ساخت و سال تولید ترانسفورماتور توزیع بر روی تلفات بی باری آن بوسیله روشهای آزمایش و اندازه گیری ارائه می گردد.