سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید سعادت مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
مهدی نجفی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضه کپه داغ یکی از واحد های زمین شناسی درشمال شرق ایران می باشد که شامل بخش مرزی ایران –ترکمنستان و ایران – افغانستان است. در این مطالعه رسوبات نئوژن در دو ناحیه، جنوب غرب روستای مزدوران و روستای تبادکان انتخاب گردید. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی در برش جنوب غرب مزدوران منجر به تفکیک ۴ رخساره آواری شد. لیتولوژی این برش ماکروکنگلومرا، میکرو کنگلومرا، تناوب ماسه سنگ شیل و در آخر شیل با میان لایه ژیپسی را شامل می شود. با توجه به خصوصیات پتروگرافی از جمله گریددبد درکنگلومراها، لامیناسیون مورب، طبقات فلاسر، قالب وزنی، لامیناسیون افقی، ریپل مارک متقارن و وجود فرامینیفرهای بنتیک آگلوتینه خاص (با درصد بالا) ،محیط رسوبی این برش یک محیط خلیج دهانهای می باشد. همچنین پتروگرافی برش تبادکان در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. که از قاعده تا رأس شامل شیل با میان لایه ژیپسی، ماسه سنگ قرمز، ماسه سنگ خاکستری و کنگلومرا را می شود . با توجه به خصوصیات پتروگرافی دیده شده این برش محیط دلتایی در نظر گرفته می شود