سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی اسدی – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
ابراهیم قاسمی نژاد – دانشگاه تهران
علی آقانباتی –
طیبه محطاط – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

برش مطالعه شده درارتفاعات کوه چال سفید بخش برزک کاشان در۴۵ کیلومتری جنوب باختر شهر کاشان قرار دارد دراین مطالعه تعداد۷۵نمونه ازطبقات شیلی و ماسه سنگی فوق الذکر برای انجام مطالعات پالینولوژی برداشت گردید و مطالعات پالینولوژی انجام گردید و درنتیجه با نست دادن اسپور و پولن های شناسایی شده به سرخس ها و بازدانگان گیاهان مناطق گرمسیری و مرطوب ووجود داینوفلاژله های شاخص آبهای گرم برای این نهشته ها درزمان تریاس پسین اب و هوای گرم و مرطوب پیشنهاد میگردد با تعیین محیط رسوب گذاری دراین برش که محیط عمدتا دریای کم عمق می باشد و مقایسه آن با کوه های البرز نشان میدهد که سازند نایبند درایران مرکزی نسبت بهنهشته های تریاس پسین در البرز دارای پالینومرفهای دریایی بیشتری بوده است با برسری و تطابق رنگ نمونه های پالینومورف دراین نمونه ها و مقایسه آن با جدول استاندارد با تن رنگ شماره ش این جدول تعیین گردید درنتیجه امکان وجود موادهیدروکربونی مایع دراین منطقه بسیارکم می باشد و فقط احتمال وجود گاز خشک درآن وجوددارد.