سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدنعیم امامی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و ب
زهرا الیاسی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت

چکیده:

از سنگ های نیمه عمیق کرتاسه در پهنه سنندج- سیرجان، می توان به دولریت های روستای چلوان در شمال شهرکرد اشاره کرد. کانی های اصلی موجود در دولریت هاشامل کلینوپیروکسن از نوع اوژیت، دیوپسید و یااوژیت دیوپسیدی و فلدسپات ( پلاژیوکلازسدی کلسیک) می باشد. با استفاده از تجزیه ریزپردازنده ی الکترونی بر روی کانی کلینوپیروکسن در دولریت ها حرارت تشکیل سنگ های نیمه عمیق۱۲۹۲/۵ تا ۱۳۱۶/۶۹ درجه سانتی گراد و فشار نیز معادل ۱۱/۰۵ تا ۱۲/۲۰ کیلوبار محاسبه شده است. بر این اساس این سنگها از عمق ۴۱ تا ۴۵ کیلومتری منشأ گرفته اند.