سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا غفاری بیستونی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا
علیخان نصراصفهانی – استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفها
عبدالحسین کنگازیان – استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفها

چکیده:

تراورتن های معدن شورغستان در غرب اردستان واقع شده است. این منطقه بخشی از زون ارومیه- دختر( شمال غرب- جنوب شرق) می باشد. از نظر ریخت شناسی تراورتن های منطقه مورد مطالعه از نوع شکاف- پشته و مربوط به زمانکواترنر است. سنگ های منطقه مورد مطالعه ابتدا بر اساس رخساره ای تقسیم بندی شدند، سپس رخساره ها بر اساس دما و نحوه تشکیل در سه گروه حرارت پایین ( رخساره های توفا و استروماتولیت) حرارت بالا ( رخساره های دندریتی وکالکروسی) و حرارت متوسط ( رخساره های پلوئیدی و شراب) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند که به تعیین محل احتمالی چشمه های آبگرم منتهی گردی . د