سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام دهقانی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی اصغر هاشمی شیخ شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، تهران
عباس یدالهی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سعادت ساریخانی خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

کشورهای در حال توسعه بویژه کشور ایران، از منابع تولید فراوانی برخوردار بوده، ولی متاسفانه به دلیل عدم استفاده بهینه، اتلاف میشوند که نتیجه این امر، بهرهوری پایین منابع خواهد بود. لذا به منظور رسیدن به توسعه پایدارکشور و بویژه توسعه پایدار بخش کشاورزی، لازم است با بکارگیری نهادهها و افزایش بهرهوری آنها به تولید با حداکثر عملکرد و کیفیت دست یافت. یکی از مسائلی که همواره ذهن مدیران توسعه بخش کشاورزی را به خود مشغول کرده ، اولویت بندی مناطق مختلف کشور برای توسعه و کشت محصولات کشاورزی است. از مهمترین شاخصهایی که میتواند مدیران بخش کشاورزی را در این امر یاری کند، اولویتبندی مناطق براساس اصل مزیت نسبی و توجه به شرایط آب وهوایی، جهت انتخاب محصول سازگار با منطقه است. با توجه به پتانسیل بالای کشت دیم در منطقه دشمن زیاری، به عنوان یکی از قطبهای تولید کننده محصولات دیم در استان فارس، این پژوهش به منظور تعیین محصولات دیم مناسب و سازگار با این منطقه، با توجه به پتانسیلها و توانمندیهای طبیعی منطقه و عوامل و نهادههای موجود در آن صورت پذیرفت. بررسی اقتصادی و اجتماعی چهار محصول عمده دیم منطقه (گندم، بادام، انجیر، انگور) نشان داد که ازنظر درآمد خالص نهایی انجیر، بادام و انگور نسبت به گندم از مزیت نسبی بالاتری برخوردار بوده و با توجه به این که عمده معیشت مردم منطقه وابسته به کشاورزی میباشد، لذا این سه محصول برای کشت دیم در منطقه دشمن زیاری مناسبتر بوده و نیاز به ترویج کشت این محصولات میباشد