سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
حسن خادمی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله با مشاهده وابسته بودن مقادیر فشارداخلی و جابجایی محوری درناحیه پلاستیک درفرایند هیدروفرمینگلوله به دو پارامتر مستقل P1 افزایش شعاع لوله و a نسبت تنش بررسی فرضهای درنظر گرفته شده درناحیه پلاستیک محدوده مناسب a برحسب افزایش شعاع لوله p1 بدست آمده و برای لوله ای متقارن با مشخصات هندسی و مکانیکی معین مسیربارگذاری فشارداخلی – جابجایی محوری تعیین شده است درنهایت با حل عددی توسط نرم افزار abaqus نظر به مسیر بارگذاری به دست آمده مقدار تغییرات ضخامت دروسط لوله با حل تحلیلی مقایسه شده است.