سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا امیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
کریم محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سیستمهای ماهوارهای همواره یکی از مهمترین دغدغهها اطمینان از صحت تبادل اطلاعات میباشد. شاید مهمترین دادهها، دستورات زیرسیستم تلهکامندمیباشد که برای کنترل ماهواره از طریق ایستگاه زمینی استفاده میشود. انتخاب بهترین مجموعه دستور حتی پیش از اجرای تکنیکهای مقاومسازی ضروری میباشد. در این مقاله نشان خواهیم داد انتخاب درست مجموعه دستورات خام به طور متوسط، ۳۶ درصد در قابلیت اطمینان موثر است الگوریتمهایی جهت تعیین قابلیت اطمینان بر اساس تزریق تصادفی خطا و همچنین محاسبه قابلیت اطمینان مجموعه دستورات ارائه خواهد شد این الگوریتمها قادر به تعیین مناسبترین مجموعه میباشند