سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالعفوف کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
زهره سادات ریاضی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

ارزیابی منطقه ی پارامترهای جنبش زمین درساختگاه موردنظر براثر رویداد زمین لرزه درچشمه های بالقوه زمین لرزه براورد خطرزمین لرزه است ارزیابی خطرزمین لرزه به سه روش آماری تجربی احتمالاتی و روش قطعی می باشد دراین مطالعه براورد خطر زمین لرزه به روش قطعی با درنظر گرفتن گسلها بعنوان چشمه های لرزه ای بهمراه زمین لرزه هایتاریخی رخ داده با بزرگی های داده شده پارامترهای جنبش نیرومند زمین درسایت موردنظر تیعین شده است ناحیه درنظر گرفته شده دراین مطالعه منطقه اردبیل جزئی از واحد زمین ساختی البرزغربی اذربایجان به شمار می آید منطقه اذربایجان ازدیدگاه تکتونیکی جزو مناطق فعال محسوب میشود فعالیت عمده این منطقه درنتیجه حرکت بلوک عربستان است که درهرسال ۳ سانتیمتری درراستای شمالی گوشه شمال غربی ایران کوه های قفقاز و شرق ترکیه را متاثر می کند