سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرنوش حاجی زاده – استادیار گروه مهندسی اکتشاف معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومی
سعیدرضا آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه ارومیه
بهنام ملکی آسایش – دانشجوی کارشناسی ارشد، زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

چکیده:

مطالعه حاضر جهت تعیین لایه های آبدار و سنگ کف در دشت قائن می باشد. پهنه دشت قائن از غرب روستای خانیک واقع در شمال شرق حوزه آبریزتا غرب روستای علی آباد پائین واقع در نواحی غربی حوزه آبریز در ۱۵۹ ایستگاه سونداژژنو الکتریک و در امتداد ۱۳ پروفیل تحت عملیات ژئوالکتریکی با استفاده از آرایش الکترودهای متقارن شلومبرگر که متداولترین روش در شناسایی آبهای زیرزمینی است قرار گرفت. ا متداد پروفیلها در جهت جنوب شرق- شمال غرب بوده و حداکثر نصف فاصله الکترودی استفاده شده در آرایش سلومبرگر ۵۰۰ متر بوده است. تفسیر سونداژهای ژئوالکتریکی با استفاده از دو روش انطباق جزئی و کامپیوتری (کاربرد نرم افزار ipi2win) انجام شده و نتایج حاصل از عملیات ژئوفیزیکی بصورت مقاطع مقاومت ویژه حقیقی، پروفیلهای مقاومت ویژه حقیقی، نقشه های هم مقاومت ویژه ی ظاهری با طول خطوط جریان متفاوت AB های ۲۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ متری) و نقشه هم عمق سنگ کف ترسیم و تفسیر شده است.