سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احمد گوهرشاهی – کارشناس اشتغال اداره کار و امور اجتماعی تربت جام

چکیده:

خربزه مرغوب تولیدی درکشور ایران خربزهمعروف به خربزه مشهدی است که البته این خربزه محصول شهرستانهای تربت جام و تایبادمی باشد خربزه جز میوه های مقوی و نشاط اور است هدف از این مقاله بررسی قیمت تمام شده خربزه تولیدی تربت جام دربازار مشهد با احتساب هزینه های تولید که شامل آب مصرفی،دستمزدنیروی کار، هزینه کود شیمیایی، اجاره زمین، هزینه حمل نقل به بازار مشهدو سایرهزینه های مربوطه است با استفاده ازنرم افزار اکسل قیمت تمام شده خربزه براساس هزینه های تولید بدست آمده است نتایج حاکی از آن است که قیمت تمام شده خربزه تا بازار مشهد بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ تومان است که با درنظر گرفتن قیمت میانگین فروش خربزه ۳۵۰ تومان در تابستان در بازار مشهد بین ۸۰ تا ۱۰۰ تومان درهرکیلو برای کشاورزی سودخواهد داشت البته با درنظر نگرفتن تلفات و ضایعات ناشی از گرمای هوا و …