سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادیا جهانگیری – کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید کشوری – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پزشکی ، عضو هیئت عل
محمد جهانگیری – رئیس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا

چکیده:

امروزه با رشد و توسعه تکنولوژی های پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد .اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجهتنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارا است که قادر به شناخت تنوع و پیچیدگی فعالیتها و سنجش تاثیر آن بر هزینههای ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستم هایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملاً قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. بنابراین استفاده از روش های هزینه یابی موثر و صحیح بهخصوصی روشی که امکان تخصیص موثرتر، کارآمدتر و مقرون به صرفه تر از منابع بهداشتی را فراهم سازد یک ضرورت اساسیاست ) ۱(. در اواسط سال ۱۹۹۱ ، یک روش جدید هزینه یابی به سازمانهای مراقبت بهداشتی معرفی شد که به روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت نامگذاری شد ) ۴-۲اخیراً سازمانهای بهداشتی درمانی شروع به تحقیق در مورد این سیستم پیچیده هزینه یابی نموده اند و مقالات متعددی در ارتباط با استفادهABC توسط سازمان های ارائه کننده خدمات به طور کلی و به خصوص سازمانهای بهداشتی درمانی انجام شده است با این حال، مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز می باشد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد . این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول، علت ایجاد هزینه و تولید راکالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن رافراهم می کند. در این میان اطلاعات مالی و هزینه یابی در هر سازمانی جایگاه خاصی دارد . با توجه به شرایط بیمارستانهای تخصصی چشم پزشکی که بیشتر خدمات آنها روزانه است و گردش بیمار بالا است محاسبه هزینه های جاری سیستم، کمکشایانی به رعایت حقوق بیماران و اطلاعات می باشد .در این مطالعه ما در صدد تعیین قیمت تمام شده هتلینگ در بیمارستان تک تخصصی چشم پزشکی می باشیم