سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمود میرهاشمی – کارشناس ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدفرید قنادپور – دانشجوی دکتری

چکیده:

نگهداری و تعمیرات خطوط به عنوان مهمترین زیرساخت حمل ونقل ریلی پرهزینه ترین امور در راه آهن به شمار می رود و لذا لازم است که از بودجه محدودبرایرفع عیوب در بحرانی ترین قسمت از خط استفاده شود دراین مقاله با استفاده از پردازش عددی روی داده های پارامترهای هندسی خط که توسط ماشین اندازه گیری خط EM120 ثبت شده اند بحرانی ترین قسمت با طول متغیر از یک بلاک تعیین می گردد همچنین شاخصهای هندسی و CTR,TQI و sD برای هر کیلومتر خط و نیز برای کل بلاک تعیین می گردد و مقادیر آنها در یک مطالعه موردی برای یک خط فرعی درمحور تهران اراک با هم مقایسه گردیده و خروجی پردازش ها توسط نرم افزار محاسبات عددی MATLAB ارایه می گردد در نهایت با توجه به تحلیل ها مشاهده گردیده است کهاز بین شاخصهای مورد بررسی شاخص TQI بیشترین حساسیت به وضعیت خط را دارد همچنین تغییر طول قسمت مورد بررسی از خط باعث جابجایی بحرانی ترین بخش خط می گردد.