سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید بداغ آبادی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تهران
شکرالله زارع – دکتری تونلسازی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید آخوندی – کارشناس ارشد استخراج معدن
عباس معادیخواه – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی حفاری تونلها عمدتا بصورت تمام مقطع و با استفاده از دستگاه های حفاری مکانیزه TBM انجام می شود با توجه به این موضوع که حفاری تونلهای شهری عمدتا با مشکل وجود آب مواجه می باشد ماشینهای حفاری با سپرتعادلی EPBS به عنوان راه حل این مشکل مورد استفاده قرار میگیرند یکی از پارامترهای مهم درحفاری یا دستگاه های تمام مقطع مکانیزه EPB فشار سینه کار می باشد تعیین مقدار این فشار جهت جلوگیری از تخریب سینه کار و نشست زمین از یکسو و ممانعت از بالازدگی زمین از سوی دیگر بسیار مهم می باشد بطور کلی روشهای تعیین فشار سینه کار به سه دسته تجربی تحلیلی و عددی تقسیم می شوند که با توجه به دقت پارامترهای ومثر در فشار و همچنین فاز طراحی از این روشها در تخمین فشار سینه کار استفاده می شود از این میان روش عددی از دو دیدگاه تایید مقادیر حاصله از روشهای تحلیلی و تعیین فشار سینه کار در موارد خاص مانند برخورد تونل با معارضین مورد توجه خاص می باشد که دراین مقاله بصورت جامع مورد بررسی قرارگرفته است.