سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
پیمان حمیدی –
حامد نوروزی –

چکیده:

اغلب روشهای محاسباتی متداول در ژئومکانیک از معیار تسلیم خطی بهره می گیرند این در حالی استکه شواهد تجربی نشان دهنده تبعیت مواد ژئومکانیکی از معیار گسیختگی غیرخطی در عمل می باشد دراین مقاله فشار جانبی محرک دینامیکی خاک بر دیوارهای حائل صلب با استفادها ز تئوری آنالیز حد بالا همراه با معیار گسیختگی غیرخطی محاسبه خواهد گردید روش مورد استفاده برپایه آنالیز حد بالا با مکانیزم گسیختگی از نوع دورانی استوار بوده و برای محاسبه کار انجام گرفته و اتلاف انرژی درونی نیز به جای استفاده از معیار تسلیم غیرخطی واقعی موهر – کلمب از معیار تسلیم خطی شده که در هر نقطه مماس بر معیار تسلیم غیرخطی واقعی می باشد بهره گیری خواهد شد حداکثر فشار محرک خاک نیز با استفادها ز برنامه ریزی غیرخطی درجه دوم در محیط برنامه نویسی matlab محاسبه خواهد گردید.