سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی نریمانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
صابر محمودی – کارشناس مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

آزوتروپ ترکیبی است از دو یا چند مایع در نسبتی که ترکیب آن با تقطیر ماده تغییر نمی کند. یک نمونه کاملاَ شناخته ۴% (درصد وزنی) است. در اینجا قصد بر آنست که با انجام آزمایش فشار / ۹۵ % و آب ۳۷ / شده از آن، آزوتروپ اتانول ۶۳بهینه در مخلوط اتانول – آب در نقطه آزئوتروپ بدست آورده شود. به این منظور آزمایش در فشارهای مختلف انجام میگیرد و در پایان با مقایسه نتایج حاصل از آزمایش، فشار بهینه بدست آورده می شود. خوراک دارای ترکیب نسبی وزنی ۹۵/۶۳ درصد اتانول دردمای ۷۸/۲ درجه سانتی گراد است که معرف محلول آزئوتروپ اتانول- آب می باشد. برای یافتن غلظت ترکیب در شرایط مختلف از ضریب شکست استفاده می گردد. بدین ترتیب که ابتدا باید محلول هایی با غلظت های مشخص از اتانول تهیه شده و سپس مقدار ضریب شکست هر یک از آنها توسط دستگاه رفکتومتر اندازه گیری گردد و سپس منحنی تحت عنوان منحنی شاهد (کالیبراسیون) رسم خواهد شد. مدل های رگرسیون با نرم افزارهای MATLAB و Data Fit رسم شده و بهترین آنها انتخاب می گردد. با بدست آوردن این منحنی می توان غلظت های مجهول اتانول را بدست آورد، به این صورت که ضریب شکست های بدست آمده در نمودارهای مختلف را بر روی محور مربوط به ضریب شکست گذاشته و آنرا با منحنی قطع داده و غلظت مربوط به آن خوانده خواهد شد. در پایان آزمایش ها مشاهده می گردد که در فشار خلا ۰٫۶ بار، ضریب شکست برای این ترکیب به مقدار ثابت خود رسیده و با کاهش فشار دیگر تغییری در ضریب شکست مشاهده نمی شود و بنابراین فشار اپتیمم تعیین گردیده است که همان مقدار فشار خلا ۰٫۶ بار برای محلول مذکور می باشد