سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

انوش ضمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدرضا ملکی – همکار گروه بایوسیستم، مکاترونیک و سنسورها دانشکده بیو ساینس دانشگاه

چکیده:

فسفر یکی از عناصر مهم خاک است که برای رشد گیاه از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش طیف سنجی مدلی برای تخمین فسفر خاک بدست آورده شده است. به این منظور، نمونه های خاک از مزارع مختلف در بلژیک، شمال فرانسه و جنوب هلند جمع آوری شد و سعی گردید تا نمونه ها دارای دامنه وسیعی از خاک با فسفر کم و زیاد را شامل شود. و نیز تلاش گردید تا نمونه ها شامل خاک با رطوبت، بافت و رنگ متفاوت باشند. نتایج نشان داد که مدل بدست آمده می تواند با دقتی قابل قبول برای پیش بینی فسفر در مدت زمان بسیار کوتاه بکار رود