سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام شایسته افشار – کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
گلدیس وحیدی برجی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

فرم شهری به معنای جانمایی عناصر شهری و ارتباط آنها با یکدیگر در دو دسته کلی شهرهای متراکم و شهرهای پراکنده تقسیم می شوند فرم شهری پراکنده و فشرده تاکنون از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و مزایا و معایب هریک با توجه به اهداف مختلف مانند پایداری زیست محیطی و صرفه اقتصادی و محیط اجتماعی تحلیل شده است اما فرم شهری با توجه به اهداف پدافند غیرعامل کمتر مورد توجه بوده است پدافند غیرعامل یکی از راه های مقابله با حملات دشمن شناخته شده است از آنجایی که شهرها مهمترین منبع اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و تاریخی یک کشور محسوب می شوند و همواره در طول جنگ ها مورد حمله دشمن واقع شده اند لذا توجه به اصول پدافند غیرعامل شهرها و شهرسازی ضمن کاهش هزینه های مرمت و بازسازی شهرو خسارت به ساختمان ها و تاسیسات شهری مدیریت شهری در شرایط بحران را تسهیل کرده و موجب بازدارندگی دشمن در تصورات و برنامه های تجاوزکارانه خود می شود .