سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر شاهرخی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
مریم قائیدامینی هارونی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاکسونومی اکولوژی دانشگاه ارومیه

چکیده:

کوه کلار یکی از کوه های مرتفع زاگرس مرکزی است که در استان چهار محال و بختیاری واقع شده است این کوه با مساحت حدود پانصد و هشت کیلومتر مربع در عرض جغرافیای شمالی ۳۱ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۵۹ دقیقه و طول جغرافیایی شرقی ۵۰ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۵۱درجه و ۶ دقیقه قرار دارد از نظر اقلیم شناسی براساس رده بندی گوسن این کوه دارای سه خورده اقلیم استپی سرد ارتفاعات پایین خشک سرد واقع در ارتفاعات و اقلیم برفهای دائمی می باشد در طی این تحقیق به منظور تعیین تیپ رویشی گیاهان در رابطه با عوامل اقلیمی با مراجعه به منطقه نمونه های گیاهی از ارتفاعات مختلف جمع آوری و با کمک فلورهای معتبر شناسایی شد و شکل زیستی گیاهان مورد بررسی قرارگرفت و سپس با استفاده از تغییرات سالیانه دو عامل دما و بارندگی منحنی امبروترمیک رسم شد.