سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مطهری نژاد – کارشناسی ارشد-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تاکنون منحنی های فشار درون محفظه سیلندر موتورهای احتراق داخلی بر حسب زاویه میل لنگ با آزمایشات بدست آمده اند. اما تاکنون فرمولی برای فشار درون محفظه سیلندر موتورهای احتراق داخلی ارائه نشده است. در این مقاله تلاشی جهت ارائه این فرمول صورت گرفته است، و با درنظر گرفتن یک موتور احتراق داخلی بنزینی دارای مدلBajaj engine و با چهار مرحله کاری و بررسی فرمول توابع مختلف، ترکیب فرمول تابع توزیع کشی و تابع خطی به عنوان فرمول مناسب برای این نوع از موتور ها انتخاب گردید. این فرمول به فرم انتخاب گردید.ضریب همبستگی بدست آمده از این فرمول برای موتور نمونه برابر با ۰.۹۹۴۰۹۰۶ و خطای مطلق متوسط ۰.۵۱۷۰۸۲ %محاسبه گردید. در انتها این فرمول برای چند موتور دیگر تست گردید و با محاسبه میزان خطا و ضریب همبستگی برای آنها دقت این فرمول تایید شده ست. در این محاسبات از نرم افزارهایLAB Fit و ۲۰۱۱ Labview2009،Matlab ۲۰۱۱ استفاده گردید. هم چنین برای خروج داده های عددی از منحنی ها از نرم افزارGraph Digitizer Scout استفاده گردید.