سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بشیر رحمانیان – گروه مهندسی شیمی دانشکدهمهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید پاکیزه – گروه مهندسی شیمی دانشکدهمهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالمجید مسکوکی – گروهعلوم و صنایع غذایی پارک علم و فناوری خراسان
داریوش جعفری – گروه مهندسی شیمی دانشکدهمهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفادهاز تکنولوژی غشایی بدلیل سادگی عملیات و همچنین بازدهی بالای آن در سالهای اخیر در صنایع گوناگون گسترش یافته است در تحقیق حاضر از روش MEUF به منظور حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی توسط پایلوت جداسازی غشایی اولترافیلتراسیون استفاده شده است به منظور بررسیتمامی فاکتورهای تاثیر گذار و همچنین بررسی اثر متقابل آنها برراندمان جداسازی دراین روش از طراحی آزمایشها به شیوه Fractional factorial استفاده گردید پس از انجام آزمایشات طراحی شده و آنالیز داده های بدست آمده با استفاده از جدول analysis of variance ANOVA و تعیین مدل متناسب مشخص گردید که فاکتورهای فشار عملیاتی اثر متقابل فشار و غلظت ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات غلظت SDS به تنهایی و PH محلول به ترتیب بیشترین تاثیر را بر روی مزان شار تراوه از غشا داشته اند.