سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی طاهر سارایی – کارشناس ارشد محیط زیست اداره کل محیط زیست استان ایلام
نبی اله منصوری – دانشیار گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست علوم و تحقیقات تهران
قدرت جعفری – کارشناس ارشد محیط زیست اداره کل محیط زیست استان ایلام
فرزاد صیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

آلودگی هوا امروزه یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بشریت می باشد. در شهرهای بزرگ ایران بیش از ۵۰ درصد آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری می باشد ، پس بنابراین جهت آگاهی از وضعیت تولید آلاینده های خودروهای تولید داخل به مطالعه خودرو پژو ۴۰۵ ساخت داخل پرداختیم . خودرو پژو ۴۰۵ خودروی چهار سیلندر با موتور خطی تا پایان سال ۱۳۸۲ سیستم سوخت رسانی کاربراتوری وبعد از آن سیستم به انژکتوری تغییر یافته است . این تحقیق که در شهر ایلام انجام گرفته معلوم گردید ۵۶/۷ درصد از کل بنزین مصرفی شهر ایلام توسط خودروهای پژو ۴۰۵ مصرف گردیده که نتیجه آن تولید فاکتورهای انتشار چهار گانه(محاسبه شده ) ، HCحدود ۹۸/۱ تن، CO حدود ۱۶/۶۵ تن، CO2 حدود ۱۷۲۶ تن و NO حدود ۴۹/۷ تن در سال شده است. کل آلاینده های تولیدی خودروهای درحال تردد در شهر ایلام محاسبه شد که از مجموع ۸۵۳/۳۱۵۲۲ تن آلاینده تولیدی سهم خودرو پژو ۴۰۵ حدود ۷/۵درصد بوده است . پس از بررسی نقش سن خودرو های پژو ۴۰۵ در میزان انتشار آلاینده ها، کاهش آلاینده ها با کاهش سن خودرو ارتباط مستقیم داشته و نداشتن معاینه فنی در طول حداقل یک سال موجب افزایش حدود ۱۰درصد برخی آلاینده های خروجی مانند HC گردیده است. در مقایسه با استانداردهای آمریکایی، برخی آلاینده های تولیدی ازخودرو پژو ۴۰۵ مانند CO وNO حدود ۳ برابر بیش از استانداردهای (بعدازسال۲۰۰۰) مذکور می باشد.