سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن غفاری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مسعود اولی پور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی مستعار – کارشنا س ارشدمکانیک خاک و پی

چکیده:

در پروژه های عمرانی یکی از مشکلاتی که با آن روبرو می شویم کیفیت و خواص نامطلوب مهندسی خاک و بستر موجود است استفاده از مخلوطهای خاک و آهک یکی از روشهایی است که دربسیاری از موارد سبب افزایش مقاومت خاک و بهبود کیفیت مهندسی آن شده و به راحتی امکان ایجاد پروژه را برآورد خواهد ساخت و نیازی به جابجایی منابع موجود در محل پروژه ندارد یکی از عوامل موثر برروی خصوصیات مهندسی خاک تثبیت شده با اهک زمان تاخیر بین مرحله اختلاط و تراکم خاک است برای تحقیق خاک رس مربوط به شهر اهواز تهیه شده و سپس نمونه هایی با ۰، ۴و۷ درصد آهک نسبت به وزن خشک خاک آماده شده است درهنگام آماده کردن نمونه ها زمان بین مرحله اختلاط و تراکم را به ترتیب ۰، ۱۵ و ۳۰ ، ۶۰ و ۱۲۰ ، ۲۴۰ دقیقه انتخاب شده است نمونه ها با طول عمر ۴ ساعت ۷، ۱۴ و ۲۸ روز آماده شده و سپس آزمایش های نظیر تست تک محوری مقاومت برشی و حدود اتربرگ انجام شده و نتایج را با هم مقایسه کرده تا بتوانیم بهترین زمان بین مرحله اختلاط و تراکم را بدست آوریم.