سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر گل نشان – استادیار بخش مهندسی مکانیک،دانشگاه شیراز
محمد علی آروین فر – کارشناسی ارشد مکانیک،دانشگاه شیراز

چکیده:

جهت مطالعه بهتر اثرشرایط محیطی برراندمان حرارتی سه برج خنک کن خشک هلر با چیدمان مثلثی لازم است تا حداقل فاصله ممکن بین برجها را باتوجه به محدودیت مساحت زمین دردسترس به گونه ای که باعث تغییر محسوسیدرراندمان حرارتی نشود براورد نمود درمطالعه عددی حاضر سه برج خشک هلر با چیدمان مثلثی متساوی الاضلاغ همراه با دامنه حل اطراف مدل شده است معادلات ناویراستوکس و معادله انرژی برای شبیه سازی جریان هوا و انقتال حرارت به روش دینامیک اسیالات محاسباتی درشرایط سه بعدی جریان تراکم ناپذیر با درنظر گرفتن ترم شناوری شرایط مرزی مناسب برای سرعت باد ۱۰ m/s به کم روش توربولانسی k-e استاندارد حل شده است نتایج نشان میدهد که با کاهش فاصله بین برج ها تا دو برابر قطر پایه برج تغییر محسوسی درحرارت دفع شده ازبرج ها به وجود نمی آید و میتوان جهت دفع حرارت حداکثر باتوجه به محدودیت مساحت زمین فاصله بین برج ها را به دو برابر قطر پایه کاهش داد.