سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین پاشایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مسعود فرخ روز – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عباسعلی زمینی – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
یاور ابراهیمیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان-

چکیده:

در این پژوهشاثر سمیت حاد دیازینون بر روی بچه ماهیان سیاه کولی (Vimbavimbapersa) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است.در ابتدا میزان LC50 96h سم دیازینون روی بچه ماهیان سیاه کولی با وزن ۳-۲ گرم محاسبه گردید و در ۲۴ , ۴۸ , ۷۲ , ۹۶ ساعت به ترتیب ۰٫۱۳ , ۰٫۱۱ , ۰٫۰۹۹ , ۰٫۰۹۱ میلی گرم در لیتر محاسبه گردید.سپسبافت کبد بچه ماهیان سیاه کولی در مجاورت با غلظت های مختلف قرار گرفت و از نظر ضایعات میکروسکوپی و هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت.در بررسی ضایعات ناشی از سم، ماهیان مسموم از نظر بالینی علائمی از قبیل شنای غیر عادی، تشنج و افتادن به کفرا از خود نشان دادند. نتایج حاصله از نظر آسیب شناسی بافتی نیز نشان داد که قرار گرفتن کبد در مجاورت سم دیازینون منجر به بروز پدیده هایی مانند پرخونی، رکورد صفراوی،آتروفیو نکروز سلولیمی گردد.در نهایت می توان نتیجه گرفتکه سم دیازینون بر روی بچه ماهیان سیاه کولی در ردیفخیلی سمی طبقه بندی شده که باعثتغییرات بافتی می شود.