سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا افراسیابی گرگانی – کارشناس ارشد، آلودگی محیط زیست
مهری رضایی – کارشناس ارشد، محیط زیست انسانی

چکیده:

حضور فلزات سنگین از آلاینده های مهمی هستند که همراه ذرات معلق در جو پراکنده می شوند. به دلیل اثرات سمی و سرطان زایی این فلزها، اندازه گیری و کنترل غلظت آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق غلظت سه فلز سرب، کروم و کادمیوم در دو منطقه ترافیکی و مسکونی شهر مشهد در چهار ماه (آذر تا اسفند ۱۳۹۰ ) مورد سنجش قرار گرفت. صافی های نمونه برداری، با اسید نیتریک غلیظ هضم شده و فلزات توسط دستگاه جذب اتمی شعلهPerkin – Elmer AAnalyst 700اندازه گیری شدند. میانگین فلزات سرب، کروم و کادمیوم در طول مدت مطالعه به ترتیب ۵۳۱/۳۴و۱۳۵۵/۱۵و۱۲/۷۸ نانوگرم در متر مکعب بود، که در مقایسه با استانداردEPA فلز کروم با اختلاف معنادار آماری بیشتر از حد مجاز بود.